Informatie

De naam Simon Kuipers, de sympathieke oud afdelingsvoorzitter, is in de Friese duivenwereld geen onbekende en ook landelijk zal er bij velen een lampje gaan branden als ze deze naam horen noemen. Aan deze bekendheid liggen op de eerste plaats zijn zeer goede prestaties ten grondslag. Zo heeft Simon in de bijna 45 jaar dat hij postduiven heeft al op heel wat podia gestaan. Enkele wapenfeiten uit het verleden zijn 1e en 2e Nat. Orleans rayon 7 in 1992, zijn deelname aan de Olympiade in Gran Canaria in 1993, 1e keizer generaal Noordelijke Fondclub in 1995, 1e nat. Orleans in 1997, 3e nat. Orleans in 2000, 1e nationale asduif Dagfond in 2000, 3e NPO Ablis in 2005. Ook in 2010 waren er wederom goede prestaties die o.a. hebben geleid tot een 3e fond kampioenschap FFC over de dag- en de meerdaagse fond. Afgelopen seizoen eindigde Simon 3e Generaal OA en 6e Generaal AGW van het zeer sterke NIC Drachten (circa 45 marathonhokken) binnen P.V. Vice Versa. Alleen al de afgelopen 4 jaar vloog Simon de volgende kopprijzen bijeen: 1e St. Vincent 2021 (1183 km) Afd. 11 tegen 571 d.; 4e Bergerac 2021 (1037 km) tegen 2275 d.; 7e Perigueux 2020 (965 km) NU Zone 4 tegen 1318 d., 8e Bergerac 2020 (1004 km) NU Zone 4 tegen 294 d., 10e Cahors 2019 (1077 km) NU Zone 4 tegen 701 d., 5e Perigueux 2019 (965 km) NU Zone 4 tegen 1200 d., 1e Limoges 2019 (874 km) Afd. 11 tegen 1153 d., 2e + 9e Perigueux 2018 (965 km) NU Zone 4 tegen 1258 d. en 7e + 9e Dax 2018 (1168 km) Afd. 11 tegen 504 d. Naast zijn prestaties geniet Simon ook bekendheid met het kweekcentrum Friesland. Dit kweekcentrum runt hij samen met Gerben van der Loon.

(http://www.kweekcentrumfriesland.nl/home.html). Zij richten zich met hun kweekcentrum op de liefhebbers van de overnacht fond. Bij de aanschaf van duiven worden sinds 2000 dan ook alleen maar duiven gehaald die het zware werk aan kunnen. Daarvoor is aangeklopt bij mannen die hun sporen hierop ruimschoots verdiend hebben. Hieronder zijn grote namen zoals Noël Peiren Zedelgem (België), Georges Carteus Ronse (België), Cor van der Ploeg uit Leeuwarden, Roger Desmet-Matthijs (België), Filip Norman (België) Nouwen-Paesen (België) en Jelle Jellema Steggerda/Nijverdal. Simon en Gerben hanteren de stelregel dat het bijhalen van duiven uit hokken die al tientallen jaren aan de top meedraaien met een min of meer eigen soort, meer kans biedt op het kweken van toppers, omdat de erfelijke kwaliteiten van de toppers die deze hokken hebben voortgebracht, in bijna elke duif die van zo’n hok afkomstig is, aanwezig is. Investeren doen Simon en zijn compagnon voortdurend. Behalve de aanschaf van duiven bij de genoemde hokken (zoals zij dat noemen hun hofleveranciers) wordt ook regelmatig gezocht naar duiven die de kwaliteit nog een verdere impuls kunnen geven. Door zich met hun kweekhok te specialiseren, te putten uit bronnen met een “eigen soort”, gericht te kweken in verwantschap en kruising, twee rondes zelf te gebruiken en goed uittesten en blijvend te zoeken naar versterking proberen Simon en Gerben zich met hun Kweekcentrum Friesland net als met hun vliegprestaties te onderscheiden van de concurrentie.

Het kweekcentrum “Friesland” is ontstaan door samenwerking van twee zeer sympathieke top liefhebbers Simon Kuipers Oudega en Gerben van Loon Boelenslaan. Vanaf 1989 zijn ze al gezamenlijk actief met het gezamenlijk aanschaffen van duiven. Door deze samenwerking konden zij de duiven goed testen op beide hokken. Vanaf 2000 is besloten om over te stappen naar de zware dag- en overnachtfond. Niets is aan het toeval overgelaten er is gelijk ingezet op duiven die mee kunnen komen met de absolute top van de Nationale en Internationale duivensport.

Het plan wat deze heren destijds hebben bedacht is ambitieus, maar zeer goed doordacht. Karaktereigenschappen die bij deze heren hoort. Om hun ambitie verder te kunnen uitbreiden hebben ze kweekcentrum “Friesland” opgericht. Op deze weg kunnen liefhebbers met dezelfde ambities mee profiteren van dit beleid.

Een aantal toprassen op de hokken van het kweekcentrum nader bekeken:

Cor van de Ploeg Leeuwarden

Dit fenomeen stopte in 2012 met de duivensport na een imposante duivensportcarrière. Kweekcentrum heeft alles van hem overgenomen om zijn levenswerk voor te zetten. Zo zijn de hokken van Cor in Boelenslaan weer opgebouwd.

Cor was vele jaren een Nationaal en Internationaal vermaard kampioen en veel mensen zijn ook geslaagd met zijn duiven. Zijn stam bouwde hij op via de Belgische topelite Norman, Vanbrauene, Carteus, Noël Peiren, Desemet-Mathijs, etc. Alleen het beste van deze hokken was goed genoeg. Uit deze duiven bouwde Cor zijn stam op. Hij slaagde daar zo goed in dat een aantal van deze topmelkers weer duiven bij Cor kwamen halen.

Noël Peiren, Zedelgem (België)

Noël behoort tot één van de toppers op de fond in België. Het bloed van zijn duiven stroomt in menig topper in binnen- en buitenland. Meerdere nationale overwinningen werden er binnen gehaald, waaronder ook een 1e nationaal Barcelona in 2015. Internationaal was dit goed voor een tweede.

Gerben en Simon zijn zeer succesvol met nazaten van deze duiven, waaronder diverse asduiven en teletekstduiven. De 1e en 2e internationale meerdaagse fondkampioen 2014 in de NU van Auke Heidstra Rottevalle komen van KC Friesland en zijn halve Peiren duiven.

Jelle Jellema Nijverdal en Uiltje Jellema Steggerda

Jelle, dierenarts in Nijverdal, heeft op dit moment Internationaal aanzien met zijn duiven door o.a. een 1e en 3e nationaal Barcelona 2014. Wat misschien minder bekend is dat hij samen met zijn vader vanuit Steggerda al op zeer hoog nivo vloog met de duiven met vele kampioenschappen in het Noorden.

Deze ijzersterke stam is opgebouwd vanuit duiven van Piter Beerda uit Ter Idzard. Het zijn duiven met een ijzersterke wil om naar huis te komen onder alle omstandigheden. Deze duiven hebben de bijzonder eigenschap dat ze zich prima laten kruisen met andere toplijnen.

Persoonlijke toevoeging van Simon Kuipers:

Hierbij kort wat tekst over het afgelopen jaar:

De basis duiven zijn Noël Peiren, Jelle Jellema en gebr. Hagens.

Dit jaar is o.a. gewonnen de 1e GRAND PRIX St. Vincent 1183 km van afd. Friesland ’96. (2021)

In 2022 o.a. 24e Bergerac.

Ik ben erg succesvol met de Noël Peiren duiven en daarna met de Jellema duiven. Ze hebben al vele teletekstplaatsen opgeleverd. Met de “Nachtvlieger Peiren” speelde hij in 2019 de 1e NPO LIMOGES 875 km afd. 11 op 1153 duiven. 2e totale concours afd. 7, 8, 9, 10, 11. Deze doffer vloog de 13e zone 4 Periqueux op 1269 duiven 2018. 2x mee en 2x kop en daarna op de kweek! Ook de NL19-1218874 (100% Peiren) speelde in 2021 de 10e GRAND PRIX ’21 Bergerac 1037 km op 2280 duiven en de 8e TXT op Periqueux 965 km NU op 1055 duiven ’21. In totaal 7x mee op de Fond en 7x prijs! Als jaarling 4x dagfond 4e asduif in het samenspel. 3x overnacht 2x Teletekst en 100% prijs. Ook dit is een pure Noël Peiren duivin.

De NL19-1218826 speelde 4e GRAND PRIX  ’21 Bergerac 1037 km op 2280 duiven en 10e TXT Periqueux 965 km NU op 1055 d duiven ’21. 2x overnacht en 2x teletekst. Dit is een Peiren x Jellema x gebr. Hagens.
De NL20-1058544 werd 1e Asduif Dagfond (2 vluchten boven de 700 km) CCG Drachten e.o. 2021. 5x mee 5x prijs. Zij is een Peiren x Jellema.
Simon is mede-eigenaar van Kweekcentrum Friesland. Kijk op de website de resultaten van ruim 50 jaar duivensport op hoog niveau.

The basic pigeons are Noël Peiren, Jelle Jellema and gebr. Hagens.

This year, among other things, the 1st GRAND PRIX St. Vincent 1183 km won of Friesland ’96.

I am very successful with the Noël Peiren pigeons and then with the Jellema pigeons. They have already delivered many teletext places. With the “Nachtvlieger Peiren” I played the 1st NPO LIMOGES 875 km in 2019. 11 out of 1153 pigeons. 2nd total competition afd. 7, 8, 9, 10, 11. He also flew the 13th zone 4 Periqueux on 1269 pigeons 2018. 2x marathon and 2 x ahead, and now he must breeding.
Also the NL19-1218874 (100% Peiren) played in 2021 the 10th GRAND PRIX ’21 Bergerac 1037 km on 2280 pigeons and the 8th TXT on Periqueux 965 km NOW on 1055 pigeons ’21. A total of 7x on the Long Distance and 7x prize! As a yearling 4x day long distance 4th ace pigeon in the combination. 3x overnight stay (marathon) 2x Teletext and 100% price. This is also a pure Noël Peiren hen.
The NL19-1218826 played 4th GRAND PRIX ’21 Bergerac 1037 km on 2280 pigeons and 10th TXT Periqueux 965 km NOW on 1055 d pigeons ’21. 2x overnight stay and 2x teletext. This is a Peiren x Jellema x gebr. Hagens.
The NL20-1058544 became 1st Ace Pigeon Day Long Distance (2 races above 700 km) CCG Drachten e.o. 2021. 5x times 5x price. She is a Peiren x Jellema.
Simon is co-owner of Kweekcentrum Friesland. Check the website for the results of more than 50 years of pigeon racing at a high level.

Met vriendelijke sportgroet,

Simon Kuipers

Prestatie overzicht Simon Kuipers:

Prestatie overzicht 2020:

Bij N.I.C Drachten:

 • 5e Keizer Generaal (NPO systeem).
 • 2e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing (5 v.d. 5 Vluchten)
 • 6e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing (5 v.d. 5 Vluchten)

2 keer teletekst:

 • 7e TELETEKST Periqueux in zone 4 van de NU op 1318 duiven met Gehamerde FAVORIET 18-1431125.
 • 8e TELETEKST Dax/Bergerac (1005 km)in zone 4 van de NU op 294 duiven met SUPERTJE uit 2x TXT 18-1431131.

Prestatie overzicht 2019:

Bij N.I.C Drachten:

 • 5e Keizer Generaal (NPO systeem).
 • 3e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)
 • 11e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)

(Orange niet mee gespeeld!!!)

In de Friese Fondclub:

 • ?e Onaangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).
 • ?e Aangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).

 In afdeling Friesland ‘96:

 • 10e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).

(Orange niet mee gespeeld!!!)

 3 keer teletekst:

 1e NPO en TXT Limoges (875 km) ad. 11 tegen 1153 duiven en 2e van het gehele concours van afd. 7, 8, 9,10 en 11 met de “Nachtvlieger Peiren”. Deze doffer komt uit 2 rechtstreekse duiven van Noël Peiren Zedelgem België.

“Nachtvlieger Peiren”.

 

 • 5e TELETEKST Periqueux (965 km) in zone 4 van de NU op 1200 duiven met een zoon van “Sietse” 16-1044308.
 • 10e TELETEKST Cahors (1077 km) in zone 4 van de NU op 701 duiven met een broer van ”DOPKE” de 16-1044321, de ‘Gebleekte’

Prestatie overzicht 2018:

Bij N.I.C Drachten:

 • 3e Keizer Generaal (NPO systeem).
 • 5e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)
 • 2e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)In de Friese Fondclub:
  • 5e TELETEKST Periqueux (965 km) in zone 4 van de NU op 1200 duiven met een zoon van “Sietse” 16-1044308.
  • 10e TELETEKST Cahors (1077 km) in zone 4 van de NU op 701 duiven met een broer van ”DOPKE” de 16-1044321, de ‘Gebleekte’

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 10e Onaangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).
  • 4e Aangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).

   

   

  In afdeling Friesland ‘96:

  • 11e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).
  • 8e Aangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).

   

  3 keer teletekst:

   

  • 6e TXT Periqueux (965 km) 1928 duiven met de 100% Noël Peiren uit de lijn van de Barcelona Sproet 14-792 x de Darco duivin 08-342
  • 7e TXT (Red SPIRIT lijn) en 9e (100% gebr. Hagens) TXT op 1168 km afdeling 11

   

  Prestatie overzicht 2017:

   

  Bij N.I.C Drachten:

   

  • 2e Keizer Generaal (NPO systeem).
  • 2e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)
  • 2e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing (6 v.d. 7. Vluchten)

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 7e Onaangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).
  • 6e Aangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).

   

  In afdeling Friesland ‘96:

  • 10e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).
  • 8e Aangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).

   

  Samenspel D afdeling Friesland ‘96:

  • 2e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).
  • 1e Aangewezen meerdaagse fond (6 van de 7 vluchten).
  • 6 duiven bij de eerst 20 duifkampioenen
   • 4e 16-1629302,
   • 7e 14-1436176,
   • 9e 14-1435987,
   • 11e 14-1436042,
   • 16e 13-1629272,
   • 17e 15-1204729

  2 keer teletekst:

   

  • 5e TXT Limoges (874 km) 1353 duiven met de 100% Noël Peiren uit de lijn van de ‘Wondere Peiren’ x ‘Blauwe Karel’.
  • 10e TXT Cahors (1051 km) 880 duiven met ‘Sietse’.

   

  Gerben van der Loon, mede eigenaar Kweekcentrum Friesland won in 2017 teletekst op:

  • 6e TXT Cahors (1056 km) 880 duiven met ‘Sonja’, een pure gebr. Hagens.

   

  Gerben (6e) en Simon (10e) samen op Teletekst

   

  Prestatie overzicht 2016:

   

   

  Bij N.I.C Drachten:

   

  • 3e Keizer Generaal (NPO systeem).
  • 2e Keizer generaal overnacht middaglossing
  • 2e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing
  • 2e Keizergeneraal dagfond boven 700 km (3 vluchten).

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 5e  Onaangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).
  • 14e  Aangewezen meerdaagse fond (7 van de 7 vluchten).

   

  In afdeling Friesland ‘96: 1 keer teletekst

   

  6e Teletekst St. Vincent (1180 km) met de 13-1629279

  • 16e onaangewezen overnacht 4 van de 5 vluchten
  • 9e aangewezen overnacht 4 van de 5 vluchten

   

  6e  Asduif Meerdaagse fond met de 13-1629272 ‘Toptalent’. 50% Jellema

   

   

  Prestatie overzicht 2015:

   

   

  Bij N.I.C Drachten:

   

  • 2e Keizer Generaal (NPO systeem).
  • 2e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing
  • 2e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing.

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 7e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 6 vluchten).
  • 12e Aangewezen meerdaagse fond (6 van de 6 vluchten).

   

  In afdeling Friesland ‘96: 3 keer teletekst

  • 9e onaangewezen overnacht 4 van de 5 vluchten
  • 2e aangewezen overnacht 4 van de 5 vluchten

   

  In sector 4: 3 keer teletekst

   

  • 4e Aangewezen meerdaagse fond
  • 8e Limoges (874 km) sector 4 op 2.426 duiven met de ‘Vetblauwe Cor’.
  • 8e Aurillac (950 km) sector 4 op 3.146 duiven met ‘Sietse’.
  • 5e Orange (1005 km) sector 4 op 1.596 duiven met de ‘Witstaart Jellema’.

   

  Prestatie overzicht 2014:

   

  Bij N.I.C Drachten:

   

  • 3e Keizer Generaal (NPO systeem).
  • 2e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing
  • 3e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing.

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 3e Onaangewezen meerdaagse fond (6 van de 6 vluchten).
  • 2e Aangewezen meerdaagse fond (6 van de 6 vluchten).
  • 5e en 25e Asduif meerdaagse fond.

   

  In afdeling Friesland ‘96: 2 keer teletekst

   

  • 7e, 8e en 14e asduif meerdaagse fond
  • 2e Teletekst op Bergerac 1005 km met 1.522 duiven in concours
  • 8e Teletekst op Ruffec 894 km met 1.942 duiven in concours.

   

  Noordelijke Unie

   

  • Kweker van de 11-1158093 en 11-1158094 die 1e en 2e asduif meerdaagse fond van de NU werden (broer en zus) van Auke Heidstra Rottevalle.

   

  Prestatie overzicht 2013:

   

  Bij N.I.C Drachten:

   

  • 3e Keizer Generaal (NPO systeem).
  • 1e Onaangewezen meerdaagse fond met middaglossing
  • 5e Aangewezen meerdaagse fond met middaglossing.
  • 5e Duifkampioen meerdaagse fond met de 2010-1081153 met 4 keer prijs.

   

   

  In de Friese Fondclub:

   

  • 12e Keizer Generaal (alle vluchten).
  • 1e Onaangewezen meerdaagse fond (5 van de 6 vluchten).
  • 24e Aangewezen meerdaagse fond (5 van de 6 vluchten).
  • 5e en 25e Asduif meerdaagse fond.

   

   

  In sector 4: 4 keer teletekst

   

  • 4e meerdaagse fond onaangewezen
  • 3e en 4eTeletekst op Limoges 874 km sector 4.
  • 7e Teletekst op St. Vincent 1181 km sector 4.
  • 7e Teletekst op Ruffec 894 km NU zone 4.

   

  Noordelijke Unie

  • 3e Asduif Meerdaagse fond met de 11-1158082.
  • 12e Onaangewezen meerdaagse fond.

   

   

  NPO Nationaal ZLU Trofee

  • 8e Nationaal

   

  NPO Nationaal Hokkampioenschap marathon

  Onaangewezen middaglossing

  • 49e Nationaal
  • 1e van afdeling 11 (Friesland ’96)

   

  Prestatie overzicht Gerben van Loon:

  Overzicht 2017

   

  Ruffec werd gelost op vrijdag 23 juni 2017 om 13.15 uur met een west zuidwestenwind. Onderweg konden ze ook behoorlijk regen verwachten een dus niet echt optimale vliegomstandigheden. Ook was het in de avond en nacht behoorlijk donker en regenachtig. Toch waren er behoorlijk wat duiven die zich van deze omstandigheden niets aantrokken. Voor 5 uur waren er van de 2086 duiven al 37 thuis! Gerben klokte zijn 100% Peiren duivin 15-1204846 om 4.25.07 uur op een afstand van 901 km en werd uiteindelijk als 11e duif geklasseerd tegen 2.086 duiven. De duivin 16-1204846 “Nachtvlieger Peiren” komt uit een zoon van NIKA 07-030 x een dochter van de “8e TXT Ruffec ‘14”.

   

  Cahors 5-8-2017 Gerben (6e) en Simon (10e) samen op Teletekst

  Gerben had de eerste duif in het NIC en klokte zijn pure gebr. Hagens jaarling duivin ‘SONJA’ om 11.02.12 uur en dat bleek de 6e duif van de afdeling te zijn.
  Simon Kuipers had zijn 14-1436042 om 13.06.11 uur in de klok en deze zat nog op plaatsje 10e van teletekst.

Overzicht 2015

 

 

Kampioenschappen behaald in de Friese Fondclub:

 • 13e Onaangewezen meerdaagse fondvluchten inclusief Orange.
 • 18e Aangewezen meerdaagse fondvluchten inclusief Orange.

 

 

Kampioenschappen behaald in N.I.C Drachten:

Over 6 van de 7 meerdaagse fondvluchten:

 • 4e KEIZER GENERAAL
 • 5e Onaangewezen (NPO systeem).
 • 6e Aangewezen ( 1 van de 2 aangewezen).

 

Sector 4 Nationaal: 1e Teletekst

 • De ‘INTEELT HAGENS’ van Gerben vloog op Cahors de 1e NATIONAAL in sector 4 tegen 1487 duiven.

 

Bij SMN was het de ‘Inteelt Hagens’ 4e duif van het gehele concours en over sector 2, 3 en 4 met 12.336 duiven in concours vloog hij de 12e prijs. Echt een formidabele prestatie op de langste afstand.

Overzicht 2014

 

Noordelijke Unie:

10e Teletekst met de 10-1081469 op St. Vincent 1187 km tegen 464 duiven.

 

 

Overzicht 2013

 

 

Kampioenschappen behaald in de Friese Fondclub:

 • 4e Keizergeneraal meerdaagse fond
 • 21e Onaangewezen meerdaagse fondvluchten inclusief Orange.
 • 3e Aangewezen meerdaagse fondvluchten inclusief Orange.

 

 

Kampioenschappen behaald in N.I.C Drachten:

Over 5 van de 6 meerdaagse fondvluchten:

 • 5e KEIZER GENERAAL
 • 6e Onaangewezen (NPO systeem).
 • 4e Aangewezen ( 1 van de 2 aangewezen).
 • 9e Duifkampioen over de meerdaagse fond en Orange met de

2010-1081439.

 

 

 

Meer duiven van dezelfde kavel

Simon Kuipers (Kweekcentrum Friesland) Oudega Jong 2023 in overleg

Het bod wat je voor deze veiling doet is het bedrag tot waar de website automatisch je bod ophoogt, je hoeft dus zelf na een overbieding niet zelf je bod te verhogen.

Winnend bod 80,00 leopold Je moet ingelogd zijn om te kunnen bieden.
Laatste biedingen
 • Veiling is afgelopen

  Hoogste bieder was: leopold

 • leopold80,00 om 26 december 2022 08:39
 • Long Distance75,00 om 23 december 2022 13:38
 • A.M.p. Goverde70,00 om 21 december 2022 12:20
 • Bieder255,00 om 21 december 2022 08:35
 • A.M.p. Goverde50,00 om 20 december 2022 23:02
 • Veiling gestart20 december 2022 23:00