Totale verkoop van de marathon duiven van Berend Zijlstra Veenwouden (Feanwâlden ).

Berend Zijlstra verkoopt al zijn kweek- en vliegduiven vanwege een broze gezondheid.

Bekijk alle veilingen

HomeTotale verkoop van de marathon duiven van Berend Zijlstra Veenwouden (Feanwâlden )

Totale verkoop van de marathon duiven van Berend Zijlstra Veenwouden (Feanwâlden )

Eens komt de tijd dat de laatste bus niet meer rijdt!

 

Totale verkoop van de marathon duiven van Berend Zijlstra Veenwouden (Feanwâlden ).

 

Berend Zijlstra verkoopt al zijn kweek- en vliegduiven vanwege een broze gezondheid.

 

Berend zijn marathon hok is opgebouwd uit duiven van:

  • sportvriend Cor van der Ploeg Leeuwarden
  • Barcelonaspecialist Auke Smid de Westereen
  • Rekker-Westra Berlikum.

 

Berend Zijlstra is nu 88 jaar en moet om gezondheidsredenen helaas stoppen met zijn geliefde postduivensport.

Hij heeft als liefhebber van de kleine mand jarenlang op de meerdaagse fond uitstekend gepresteerd. Hij speelt eigenlijk alleen met doffers en zet ze pas in voor het grote werk op 3 jarige leeftijd. Als jong wordt er niet mee gevlogen en als jaarling en als tweejarige gaan ze mee op de programmavluchten.

Vanaf 1948 heeft Berend al duiven en weet daar ook nog prachtige verhalen over te vertellen. Hij speelde niet onverdienstelijk programma. In 1983 won Berend de 2e van afdeling Friesland bij de NBvZ jubileumvlucht en won toen een prachtig zilverenketting en mooi wandbord. Berend zijn vrouw draagt deze ketting alleen bij bijzondere gelegenheden.

Wandbord, NBvZ

Het programma spel speelde Berend tot halverwege de negentiger-jaren van de vorige eeuw. Berend is toen overgeschakeld naar het verre vluchten en zware werk en kwam zo in contact met Cor van der Ploeg uit Leeuwarden. Vanaf die tijd koopt hij met een zekere regelmaat uit Cor zijn beste duiven jongen voor zijn kweekhokje. Zijn eerste grote succes was al in 1996, toen hij 2 duiven mee gaf op München en daar de 69e en de 109e prijs vloog van 3.334 duiven in sector 4. Hij was de 3e liefhebber met het beste gemiddelde van de gehele sector.

 

Enkele foto’s ter illustratie:

 

Berend zijn eerste hok. Zelf gemaakt van afval hout (1948)

 

Berend zijn “nieuwe duivenhok” halverwege de jaren 50.

Kampioenen NIC Zwaagwesteinde 2005